6 lipca 2022 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Turniej Jednego Wiersza – ZLP Szczecin zaprasza

Spread the love

Turniej Jednego Wiersza – ZLP Szczecin zaprasza

Cykl: Rozrywki sówki

Już po raz kolejny Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie organizuje Turniej Jednego Wiersza Od Morza do Tatr w ramach Szczecińskiej Wiosny Poezji. Wydarzenie odbędzie się w INKU Inkubatorze Sektorów Kreatywnych, w Szczecinie, a mogą wziąć w nim udział wszystkie pełnoletnie osoby piszące wiersze, które chciałyby zaprezentować swoje utwory przed publicznością. 

8 lipca 2022 roku o godzinie 17.00 w Sali Kominkowej INKU Inkubatora Sektorów Kreatywnych w Szczecinie odbędzie się Turniej Jednego Wiersza Od Morza do Tatr. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni twórcy, którzy piszą wiersze i chcieliby zaprezentować je podczas wydarzenia. Prowadzeniem zajmą się poetka, tancerka, logopeda i animatorka kultury, Małgorzata Hrycaj oraz poetka, pisarka, rysowniczka, malarka, pedagog specjalna i autorka filmów krótkometrażowych, Magdalena Sowińska. Inicjatywa odbywa się w ramach VII Szczecińskiej Wiosny Poezji.

Celami inicjatywy są prezentacja najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze, rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką, popularyzacja twórczości literackiej, a także wymiana doświadczeń poetyckich i wzmocnienie więzi pomiędzy twórcami z różnych środowisk literackich w Polsce i na świecie. Warunkiem uczestnictwa jest przybycie w miejsce wydarzenia we wcześniej wspomnianym terminie i zaprezentowanie jednego ze swoich wierszy, który nie był publikowany w formie drukowanej i elektronicznej, ani nagradzany w innych konkursach. Autor biorąc udział w turnieju, zgadza się na ewentualną jego publikację w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po turnieju i obradach jury w INKU Inkubatorze Sektorów Kreatywnych (al. Wojska Polskiego 90, Szczecin). Zostaną przyznane: statuetka turnieju dla laureata pierwszego miejsca oraz dyplomy okolicznościowe dla trójki wyróżnionych autorów. Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: zlpszczecin.pl. To nie koniec atrakcji w ramach tegorocznej Szczecińskiej Wiosny Poezji. Czeka nas finał, czyli koncert słowno-muzyczny Przeciwko wojnie w Ogrodzie Różanym, w Szczecinie, który odbędzie się 9 lipca o godzinie  12.00.