26 sierpnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs haiku: Wiśnie i Wierzby

Spread the love

Konkurs haiku: Wiśnie i Wierzby

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs. Polskie Stowarzyszenie Haiku ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Haiku Wiśnie i Wierzby 2021. Organizacja działa na rzecz propagowania i rozwoju haiku klasycznego i haiku współczesnego opartego o klasyczne wzorce japońskie, a także form pokrewnych takich jak haiga, haibun, tanka, renga. Wspomniany konkurs, to możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tej formie poetyckiej. Ma charakter otwarty.

Zadanie uczestnika, to napisanie od jednego do trzech haiku w języku polskim. Utwory mają zawierać trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym, a także nie mogą zawierać tytułów oraz rymów. Odnosimy się do jednej pory roku. Organizator prosi też uczestników o to, żeby pamiętali o tym, że haiku nie są myślami intelektualnymi, a zaledwie szkicami, to sztuka niedopowiedzenia, język powinien być prosty i bezpośredni. Utwory te piszemy w czasie teraźniejszym. Ta forma, to też obraz rzeczywistości i dobrze by było, gdyby angażowała nie tylko zmysł wzroku, a obraz lub moment w czasie powinien być przedstawiany w sposób, który wywołuje emocję u czytelnika.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Przesyłamy je za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 30 września 2021 roku. Znajduje się on na stronie organizatora razem ze szczegółowymi informacjami na temat inicjatywy: http://psh.org.pl/v-okh-wisnie-i-wierzby-2021/. Prace oceni jury w składzie: Agnieszka Żuławska-Umeda, Marcin Orliński, Rafał Zabratyński. Sekretarzem Jury jest Robert Kania. Na laureatów czekają dyplomy i upominki. Powodzenia!