25 sierpnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza

Spread the love

Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza

Cykl: Rozrywki sówki

Dzisiaj mam zapowiedź kulturalną dla miłośników twórczości Tadeusza Różewicza. Już 9 września 2021 roku o godzinie 18.00 rozpocznie się panel dyskusyjny, w którym weźmie udział dwóch wybitnych znawców twórczości wspomnianego poety: prof. Andrzej Skrendo i prof. Piotr Śliwiński. Na wydarzenie, które odbędzie się w formule hybrydowej, zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie. Będziecie mogli w nim uczestniczyć stacjonarnie w filii nr 7 (Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) oraz oglądając live’a na Facebooku biblioteki.

Mamy Rok Tadeusza Różewicza. Poeta i dramaturg urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. Miłość do literatury zaszczepił w nim straszy brat, Stanisław. Samodzielnie zadebiutował w 1947 roku tomem Niepokój. Zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał on my­śle­nie o współ­cze­snej po­ezji oraz przed­sta­wia­niu wo­jen­nych traum w li­te­ra­tu­rze i kul­tu­rze. Prof. Piotr Śliwiński mówi o nim: Różewicz, poeta jak nikt wyczulony na kiełznające jednostkę oddziaływanie języków kulturowych, w tym także języka zbiorowej pamięci, i z tej racji będący pisarzem na wskroś politycznym, demaskuje, destruuje, ośmiesza te języki, dążąc do odnalezienia skrawka autentyczności i bliskości w doświadczeniu słabnącego ciała, niesłabnącego bólu czy wreszcie w intuicjach śmierci.

Autor zbiorów poezji: Czerwona rękawiczka, Pięć poematów, Czas, który idzie, Wiersze i obrazy, Równina, Srebrny kłos, Poemat otwarty, Rozmowa z księciem, Głos Anonima, Nic w płaszczu Prospera, Twarz, Twarz trzecia, Regio, Duszyczka, Na powierzchni poematu i w środku, Płaskorzeźba, Nożyk profesora, Szara strefa, Wyjście, cóż z tego że we śnie, Dwie strony medalu, Historia pięciu wierszy, Wiersze przeczytane. Jest również autorem dramatów. W jego dorobku znajdziemy takie utwory, jak: Grupa Laokoona, Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja, Wyszedł z domu, Spaghetti i miecz, czy Śmierć w starych dekoracjach. Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwiet­nia 2014 roku we Wro­cła­wiu.

Pora przedstawić pierwszego specjalistę zajmującego się twórczością Tadeusza Różewicza. Andrzej Skrendo jest historykiem i teoretykiem literatury. Jego doktorat Tadeusz Różewicz i granice literatury został wydany w wersji książkowej. Praca została wyróżniona Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Habilitację uzyskał w roku 2008 na podstawie książki Poezja modernizmu. Interpretacje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Z kolei w roku 2016 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Opracował w Bibliotece Narodowej Wybór poezji Tadeusza Różewicza, a także książkę pod tytułem Przodem Różewicz oraz wiele innych publikacji.

Przedstawmy teraz drugiego specjalistę. Piotr Śliwiński jest krytykiem literackim, badaczem polskiej poezji współczesnej, nauczycielem akademickim oraz profesorem nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i książek krytycznoliterackich, współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976–1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). W roku 2012 wydał zbiór esejów pod tytułem Horror poeticus.

Na spotkanie stacjonarne obowiązują bezpłatne wejściówki. Do zobaczenia!