14 sierpnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Spread the love

Konkurs poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego. Patron żył w latach 1951-2013. Był poetą, felietonistą, dramaturgiem oraz tłumaczem poezji rosyjskiej, francuskiej i angielskiej. Inicjatywa ma charakter otwarty.

Zadanie uczestnika, to napisanie zestawu pięciu wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszeń dokonujemy drogą elektroniczną i za pomocą poczty tradycyjnej do 15 października 2021 roku. Zestaw wierszy należy oznaczyć godłem i przesłać mailem. Z kolei dane autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy) należy przesłać pocztą. Koperta musi być oznaczona tym samym godłem, co prace konkursowe. E-mail: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda.

Prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego. Na laureatów czekają nagrody pieniężne: 1500 zł (I miejsce), 1000 zł (II miejsce), 500 zł (III miejsce). Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej wydarzeniu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do końca 2021 roku. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością. Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: https://biblioteka.nowaruda.pl/index.php?dzial=aktualnosci&wiadomosc=390&strona=0. Powodzenia!