12 sierpnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki: Refleksy

Spread the love

Konkurs poetycki: Refleksy

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla Was kolejny konkurs. Dom Kultury Klub Skolwin w Szczecinie ogłasza XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Refleksy. Inicjatywa ma charakter otwarty – może wziąć w niej udział każdy, kto tworzy w języku polskim. Jej cele, to: wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze, rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką, popularyzacja twórczości literackiej i rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

Zadanie uczestnika, to napisanie zestawu pięciu wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Autor nadsyłając swoją poezję, zgadza się na jej publikację w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator oraz w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty tradycyjnej do 26 listopada 2021 roku. Adres: Dom Kultury Klub Skolwin w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin.

Na laureatów czekają następujące nagrody: 1300 zł (I miejsce), 1000 zł (II miejsce), 800 zł (III miejsce) oraz trzy wyróżnienia po 600 zł. Wybrane wiersze laureatów zostaną wydrukowane w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej do 7 lutego 2022 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora 12 lutego 2022 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://www.klubskolwin.pl/konkursy/xiv-ogolnopolski-konkurs-poetycki-refleksy/. Powodzenia!