23 lipca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs na recenzję poezji

Spread the love

Konkurs na recenzję poezji

Cykl: Rozrywki sówki

Specjalnie dla Was znalazłam kolejny konkurs. Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi ogłaszają XIV Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Poezji. Inicjatywa adresowana jest do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej. Organizatorzy nie określają formy gatunkowej ani zakresu pracy konkursowej, może to więc być zarówno eseistyczna próba ujęcia całokształtu twórczości wybranego poety, jak i recenzja danej książki czy książek (również z wierszami wybranymi).

Utwór recenzencki zgłaszany na konkurs powinien mieścić się w przedziale od trzech do pięciu stron znormalizowanego wydruku komputerowego (5400–9000 znaków ze spacjami). Każdy z uczestników może przesłać kilka prac, ale powinien to zrobić w jednym zestawie o łącznej objętości nieprzekraczającej dziesięciu stron. Prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty elektronicznej do 1 października 2021 roku. E-mail: recenzja.poezji@gmail.com. Utwory podpisujemy godłem (pseudonimem). Należy dołączyć plik z danymi kontaktowymi autora oraz skan podpisanego oświadczenia RODO (https://drive.google.com/file/d/1MZ4LaM6H1yAHyeqMC-u_4ici4jx4UtiQ/view).

Na laureatów czekają nagrody finansowe i rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkurs planowane jest na grudzień 2021 roku podczas XV Festiwalu Puls Literatury w Łodzi. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://drive.google.com/file/d/1aE7on6QdrE9MlG1z8xde3eIc4zth0pl7/view. Powodzenia!