13 lipca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycki: Wielorzecze

Spread the love

Konkurs poetycki: Wielorzecze

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla Was kolejny konkurs. Stowarzyszenie Alternatywni z siedzibą w Elblągu ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wielorzecze, który jest organizowany w ramach VIII Festiwalu Literatury Wielorzecze. Adresowany jest do twórców, którzy mają ukończone piętnaście lat.

Cele inicjatywy, to: promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu, popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą, aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego, konsolidacja różnych środowisk literackich, podniesienie atrakcyjności terenów pod względem kultury; szukanie korzeni i tożsamości, promowanie literatury wartościowej, a także angażowanie młodzieży i osób dorosłych, w tym starszych w działania na rzecz kultury.

Zadanie uczestnika, to napisanie i nadesłanie zestawu trzech wierszy. Nie mogą być one wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: młodzież (15-19 lat) oraz dorośli (od 20 lat). Zgłoszeń dokonujemy drogą pocztową do 31 lipca 2021 roku – decyduje data stempla. Adres: Stowarzyszenie Alternatywniul. Fromborska 13/II/10, 82-300 Elbląg. Utwory podpisujemy godłem. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem ze swoimi danymi kontaktowymi i adresowymi, a także oświadczeniem, że jest się autorem tekstów i nie były one do tej pory publikowane. 

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas VIII Festiwalu Literatury Wielorzecze, który odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://docs.google.com/document/d/1h2g286j5XK3hpA6hLLE1yelOHzo-A2Mq1_CrahDjtiY/pub. Powodzenia!