22 czerwca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: Na pohybel koronawirusowi

Spread the love

Konkurs: Na pohybel koronawirusowi

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil ogłaszają XV Konkurs Literacki Suwalskie limeryki latem. Inicjatywa ma charakter otwarty. Jej cele, to popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało popularnej formy, jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przejezdnych, choćby na jedno lato, a także wzbogacenie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od jednego do pięciu limeryków. Tematyka powinna być związana z Suwałkami i Suwalszczyzną. W tej edycji specjalnie cenione będą utwory na temat brzmiący Na pohybel koronawirusowi. Organizator przypomina, że limeryk, to miniaturka liryczna będąca nonsensownym, groteskowym wierszykiem o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabbaa, zwykle żeńskich. Trzeci i czwarty wers powinien być krótszy od pozostałych, a wspomniana wcześniej nazwa geograficzna ma się znajdować w klauzuli pierwszego wersu, będąc podstawą rymu a. Ponadto prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszeń dokonujemy drogą pocztową do 31 lipca 2021 roku. Adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i dyplomy. Główną nagrodą jest Pióro Prezydenta Suwałk.  Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://bpsuwalki.pl/xv-suwalskie-limeryki-latem/. Powodzenia!