12 czerwca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Leszek Dembek

Spread the love

Leszek Dembek

Cykl: Ludzie kultury

Fot.: Adrianna Rauhut

Dzisiaj w ramach cyklu Ludzie kultury chciałabym Wam przedstawić poetę, autora piosenek literackich i szkiców o poezji, aktywnego animatora kultury, bibliotekarza oraz prezesa szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, Leszka Dembka. Urodził się w 1957 roku. Z wykształcenia jest politologiem. Oficer rezerwy Wojska Polskiego.

Jego debiutancki tom poezji został wydany w 1992 roku i nosi tytuł Z dumą białych werbli, jednak nie był to początek drogi poetyckiej. Leszek Dembek do wydania tomiku dojrzewał od szkoły podstawowej, od napisania pierwszego utworu poetyckiego o tematyce wojennej, a następnie miłosnej. Istotną rolę w zakresie pierwszej styczności z poezją odegrały w jego życiu nauczycielki języka polskiego: w szkole podstawowej w Reczu Janina Pawłowska, a w liceum ogólnokształcącym w Choszcznie była to Barbara Kobeszko. Pozostałe jego książki, to Za żelazną skóra jabłka, Na krawędzi czasu, re-vers dla e-lizy, a także Aporia będąca prozą poetycką. Bardzo często rozmyśla nad szeroko pojętą materią słowa, co widać w jego działaniach.

Zainicjował eksperyment poetycki pod nazwą Polifonia poezji. Inicjatywa została uwieńczona publikacją książkową w roku 2015. Wspomniany eksperyment oparty jest na ćwiczeniu amerykańskiego poety McClatcha, inspirowany japońską renge i eksperymentalnym tomem poezji Raymonda Queneau Sto tysięcy miliardów wierszy. Jednak pomimo tak wielu inspiracji pod egidą Laboratorium Poezji I powstało coś własnego, czyli Wiersz Polifoniczny (jeden wiersz wielogłosowy) o strukturze dwuwidzenia, trójwidzenia oraz kwadrowidzenia. Wiersz można czytać na wiele sposobów, nie tylko linearnie. W działaniu tym brali udział inicjator oraz twórcy ze szczecińskiego środowiska literackiego: Katarzyna Chabowska, Barbara T. Dominiczak, Robert A. Florczyk, Małgorzata Goluda, Zbigniew Jahnz, Wojciech Kral, Zenon Lach-Ceraszyński, Stanisław Rapior, Adam W. Siedlecki, Edward Siekierzyński, Anna Słowińska, Magdalena Sowińska, Zbigniew Szyrwiel. Ja też miałam okazję w tym uczestniczyć. Użyte są trzy metody polifoniczne.

Cofnijmy się nieco w czasie do początków działalności Leszka Dembka w szczecińskim oddziale Związku Literatów Polskich. Należy do niego od 1997 roku. Znalazł się w tym środowisku już przed formalnym wstąpieniem do ZLP, będąc w wojsku. W 2015 roku został po raz pierwszy wybrany na prezesa oddziału, obecnie jest w trakcie drugiej kadencji na tym stanowisku – wiceprezesem jest Krystyna Rodzewicz. W 2016 roku zainicjował cykl wydarzeń kulturalnych promujących poezję pod nazwą Zachodniopomorska Wiosna Poezji      i Szczecińska Wiosna Poezji. Tradycja ta kontynuowana jest do dziś. Ideą tego projektu jest poszukiwanie współczesnych form przekazu poezji, która wchodzi w reakcję z innymi dziedzinami sztuki. Odbywają się spotkania, wystawy wierszy , koncerty poetycko – muzyczne i różnego rodzaju akcje happeningowe. Angażują się w to nie tylko szczecińscy twórcy i animatorzy kultury, ale również wszystkie osoby zainteresowane tym rodzajem działań artystycznych z naszego województwa. Kolejna inicjatywa, to organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza O Złota Metaforę w ramach Szczecińskiej Wiosny Poezji – odbyło się łącznie sześć edycji. Powstał również rocznik pod tytułem Pryzmat Literacki – pierwszy numer ukazał się w 2020 roku, na 70-liecie ZLP Oddziału w Szczecinie. W ogólnym spektrum działań bardzo często też łączy poezję z innymi dziedzinami sztuki takimi, jak fotografia, grafika, malarstwo, czy film. Za jego kadencji powstała też strona internetowa ZLP Oddziału w Szczecinie.

Działania Leszka Dembka opierają się również na promocji twórczości członków  i sympatyków szczecińskiego ZLP. Bardzo wspiera ich też w działaniach i zachęca do nich. Jest otwarty na to, co nowe. Jest inicjatorem pisania wierszy w interakcji ze sztuczną inteligencją (SI), nazwał te działania jako POE(SI)A IT (Intelligent Technologies). O nich  mówi w Manifeście pod tym samym tytułem, który też napisał.  Te działania    w ramach Laboratorium Poezji II były swego rodzaju iskrą zapalną do stworzenia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny szczecińskiego algorytmu pisania wierszy. Aktualnie grupa poetów skupiona w Laboratorium Poezji przygotowuje się do prezentacji na szerszym forum literackim Wierszy Konfiguracyjnych z udziałem SI.

Leszek Dembek nie spoczywa na laurach – cały czas powstają nowe pomysły, w przyszłości jak zapowiada w ramach Laboratorium Poezji III ma powstać Wiersz Przestrzenny.