7 czerwca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs na limeryk: Zabytki Paczkowa

Spread the love

Konkurs na limeryk: Zabytki Paczkowa

Cykl: Rozrywki sówki

Specjalnie dla Was znalazłam kolejny konkurs. Stowarzyszenie Pegaz z siedzibą w Paczkowie ogłasza Konkurs Otwarty na Limeryk o Paczkowie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Zabytki Paczkowa. Inicjatywa ma charakter otwarty. Jej cele, to rozwój aktywności twórczej i czytelniczej odbiorców konkursu, rozwijanie talentów oraz pasji, propagowanie historii i tradycji turystycznych Paczkowa, popularyzacja twórczości poetyckiej, a także imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez paczkowskie instytucje oraz stowarzyszenia.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć limeryków – tematyka powinna być zgodna ze wspomnianym wcześniej hasłem konkursu. Organizator przypomina, że limeryk powinien spełnić następujące wymogi formalne: pięć wersów i układ rymów aabba. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailem do 31 lipca 2021 roku. Adres: TeraTour, Rynek 1, 48-370 Paczków. E-mail: biuro@pegaz.org.pl. Prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Wyniki zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2021 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: http://pegaz.org.pl/konkurs-otwarty-na-limeryk-o-paczkowie-2/. Powodzenia!