23 maja 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs poetycko-plastyczny

Spread the love

Konkurs poetycko-plastyczny

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was nietypowy konkurs. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki Topos ogłaszają Konkurs Poetycko-Plastyczny Wiersz+Obraz. Jest to szósta edycja, a jej hasło brzmi Fortepian Szopena. Inicjatywa ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem Cypriana Kamila Norwida, którego tytuł znajduje się we wspomnianym haśle tej edycji inicjatywy. Dopuszczalna jest różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa rysunku, grafiki i fotografii. Maksymalny wymiar pracy to 70 x 100 cm. Prace dostarczamy osobiście lub wysyłamy pocztą do 31 sierpnia 2021 roku. Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 81–706 Sopot, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12.

Prace oceni jury w składzie: Krzysztof Kuczkowski (poeta), Aleksandra Prusinowska  (malarka), Stanisław Seyfried (krytyk sztuki), Rosvita Stern (malarka, kuratorka), Maria Targońska (malarka).  Na laureatów czekają nagrody finansowe i rzeczowe. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich, a także opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego Topos. Uroczyste wręczenie nagród i pokaz prac nagrodzonych zaplanowane jest na 24 września 2021 roku w ramach Festiwalu  Fortepian Szopena – spotkania z Norwidem, Sopot 2021. W 200-rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821–1883). Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://tps-dworek.pl/oglaszamy-konkurs-poetycko-plastyczny-wierszobraz-pod-haslem-fortepian-szopena/. Powodzenia!