18 maja 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs: życie wiejskie w twórczości

Spread the love

Konkurs: życie wiejskie w twórczości

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam dla Was kolejny konkurs. Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza 50. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Inicjatywa ma charakter otwarty. Patron konkursu, Jan Pocek był poetą ludowym, działaczem społecznym i literackim. Żył w latach 1917-1971. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi, a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Zadanie uczestnika, to stworzenie zestawu od trzech do pięciu wierszy oraz utworu prozatorskiego (legendy, podania, anegdoty, bajki, czy przekazu etnograficznego). Proza nie powinna przekraczać dziesięciu stron. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszeń dokonujemy za pomocą poczty tradycyjnej do 30 września 2021 roku. Adres:  Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Ponadto jury przyzna nagrodę specjalną za utwór poświęcony patronowi konkursu. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://zgstl.pl/kalendarz/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-jana-pocka-2021-zgloszenia-2/. Powodzenia!