27 kwietnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Do napisania wiersze i opowiadania…

Spread the love

Do napisania wiersze i opowiadania…

Cykl: Rozrywki sówki

Specjalnie dla was znalazłam kolejny konkurs. Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej. Adresowany jest do osób, które ukończyły piętnaście lat. Cele inicjatywy, to propagowanie współczesnej twórczości literackiej, promowanie młodych talentów, wymiana doświadczeń miedzy uczestnikami, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także przybliżenie postaci i dorobku Marii Komornickiej, która była poetką, prozaiczką, tłumaczką i krytyczką. Urodziła się 25 lipca 1876 roku w Grabowie pod Kozienicami, a zmarła 8 marca 1949 roku w Izabelinie pod Warszawą.

Zadanie uczestnika, to napisanie trzech wierszy i/lub jednego opowiadania o objętości trzech stron. Tematyka jest dowolna. Pamiętajmy jednak, że utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież w wieku od 15 do 18 lat i dorośli. Wysyłamy je pocztą tradycyjną do 30 czerwca 2021 roku – liczy się data wpływu. Adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.

W kategorii młodzieżowej na laureatów czekają następujące nagrody: 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce), 100 zł (III miejsce) oraz trzy wyróżnienia po 50 zł. Teraz przejdźmy do kategorii obejmującej dorosłych – tutaj również przewidziane są nagrody pieniężne. Wynoszą one: 700 zł (I miejsce), 500 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce). Przewidziane są również trzy wyróżnienia po 100 zł. Wyniki zostaną ogłoszone 29 października 2021 roku. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://www.dkkozienice.pl/?id=9966. Powodzenia!