25 kwietnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Konkurs dla młodzieży – piszemy książkę

Spread the love

Konkurs dla młodzieży – piszemy książkę

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam kolejny konkurs. Samorząd Uczniowski VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu ogłasza Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Literacki Nowa Epoka. Współorganizatorem jest wydawnictwo We need YA będące częścią Grupy Wydawnictwa Poznańskiego. Inicjatywa adresowana jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. Celem organizatorów jest promocja pisania oraz zainteresowania literaturą w śród młodzieży. Organizując ten konkurs, dają szansę na zaistnienie w świecie pisarskim poprzez opublikowanie książki zwycięzcy. Jedyne, co muszą zrobić uczestnicy, to przelać na papier swoją historię w taki sposób, żeby miliony chciały ją przeczytać. Do konkursu można zgłaszać poezję i prozę.  W tych dwóch kategoriach będą oceniane prace.

Konkurs podzielony jest na etapy. W przypadku powieści w pierwszym etapie należy przesłać opis książki (plan wydarzeń, problematykę, charakterystykę bohaterów) oraz trzy pierwsze rozdziały do 6 czerwca 2021 roku. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu, przesyłają kolejne cztery rozdziały książki do 26 września 2021 roku. Finaliści w wyznaczonym terminie dostarczają pozostałe rozdziały swoich książek. Jak to wygląda w przypadku poezji? Osoby, które chcą zgłosić do konkursu wiersze, w pierwszym etapie nadsyłają siedem utworów, a w drugim kolejne siedem. Terminy obowiązują te same. Prace wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF z zablokowaną edycją zmian. E-mail: zgloszenianowaepoka@gmail.com.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. W przypadku prozy pierwsze miejsce, to kontrakt na publikację książki i statuetka. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają po statuetce i nagrody od sponsorów. Przewidziana jest również nagroda specjalna organizatora. Przejdźmy teraz do poezji. Pierwsze miejsce, to opublikowanie wierszy w postaci tomu i statuetka zwycięzcy. Laureaci miejsc od drugiego do piątego uzyskają nagrody w postaci publikacji tomów poezji i statuetki. W tej kategorii również jest przewidziana nagroda specjalna organizatora. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://konkursnowaepoka.wixsite.com/konkurs. Powodzenia!