25 kwietnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

istota (s)tworzeń

Spread the love

istota (s)tworzeń

Cykl: Liryczna zabawa słowami

 

istota (s)tworzeń

 

(pod)świadomości

róża (kwi)tnie

 

(po)nad ogrodem

kreacji marzeń

 

(ostro)krzewu z

wymiaru snu

 

(nad)zwierzęcego w

istocie (s)tworzeń

 

25.04.2021