14 kwietnia 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Piszemy “Ikarowe Strofy”…

Spread the love

Piszemy “Ikarowe Strofy”…

Cykl: Rozrywki sówki

Znalazłam specjalnie dla Was kolejny konkurs. Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ogłasza XXVIII Konkurs Literacki Ikarowe Strofy. Inicjatywa ma charakter otwarty. Tematycznie również, jednak organizator chętnie widziałby utwory związane z tematyką wojskową oraz te, które nawiążą do twórczości i działalności patronów roku 2021 (Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, kard. Stefana Wyszyńskiego). Mile widziane będą również nawiązania do rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. i Roku Powstań Śląskich. Cele konkursu, to popularyzacja polskiej literatury, wiedzy na temat historii i współczesności polskiej wojskowości, a także znaczące powiększenie zasobu dzieł literackich o tematyce wojskowej oraz umożliwienie poczatkującym twórcom prezentację swojej twórczości.

Zadaniem uczestnika jest napisanie pięciu wierszy lub opowiadanie o objętości do dziesięciu stron A4. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Zgłoszenia wysyłamy drogą pocztową do 31 sierpnia 2021 roku – liczy się data stempla pocztowego. Adres: Klub Dowództwa Generalnego RSZ, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, PUP 119. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do szesnastego roku życia, powyżej szesnastego roku życia. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma statuetkę Ikara. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie tutaj: https://klubdgrsz.wp.mil.pl/pl/pages/konkurs-literacki-ikarowe-strofy-2021/. Powodzenia!