29 marca 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Międzynarodowy konkurs poetycki

Spread the love

Międzynarodowy konkurs poetycki

Cykl: Rozrywki sówki

Specjalnie dla Was znalazłam kolejny konkurs. Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach ogłasza XXV Międzynarodowy Konkurs Poetycki O złote cygaro Wilhelma. Inicjatywa ma charakter otwarty. Jej cele, to promocja współczesnej poezji polskiej, stworzenie możliwości spotkania twórców, wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń, konfrontacja poglądów oraz twórczości, doskonalenie warsztatu poetyckiego, inspirowanie aktywności kulturotwórczej, a także pielęgnowanie pamięci o patronie konkurs, Wilhelmie Szewczyku oraz promowanie jego dorobku pisarskiego.

Wilhelm Szewczyk żył w latach 1916-1991. Był poetą, prozaikiem, eseistą, dramaturgiem, tłumaczem, znawcą kultury śląskiej, niemieckiej i łużyckiej. Urodził się w Czuchowie, które jest dzisiejszą dzielnicą Czerwionki-Leszczyn. W swojej twórczości skupiał się przede wszystkim na historii oraz współczesności Śląska. Autor takich poematów, jak Hanys i Noc, a także powieści Kleszcze, Czarne słońce, Wyprzedaż samotności, czy Skarb Donnersmarcków. Ukazały się też zbiory jego esejów: Syndrom śląski, Z dymkiem cygara. Był redaktorem naczelnym społeczno-kulturalnych tygodników: Odra, Przemiany, Poglądy. Dzięki temu przyczyniał się do promowania rodzimych autorów i ich twórczości. Odegrał wielką rolę w kształtowaniu literackiego oblicza Śląska.

Zadaniem uczestnika jest napisanie trzech wierszy o dowolnej tematyce. Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach przesyłamy pocztą tradycyjną do 25 czerwca 2021 roku. Adres: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36D, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.  Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Finał odbędzie się 17 września 2021 roku. Finaliści zaprezentują swoje wiersze przed jury i publicznością. Pula nagród wynosi 6000 zł. Ponadto utwory, w których zostanie poddana refleksji problematyka tożsamości śląskiej, będą kandydować do osobistej nagrody prof. Grażyny Barbary Szewczyk – córki pisarza. Regulamin znajdziecie tutaj: https://drive.google.com/file/d/12mvIhhAIqODGm61NxN2JBilccHP4QM0J/view. Konieczne jest również podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych: https://drive.google.com/file/d/1O8mz_QGiVqvXsq0OPr9TpZj4MQ_uUrJc/view. Powodzenia!