2 lutego 2021 Autor Edyta Edis Anonima Rauhut 0

Szczecińskie ZLP dawniej i dziś

Spread the love

Szczecińskie ZLP dawniej i dziś

Cykl: Rozrywki sówki

Fot.: Waldemar Wasilewski

Wystawa prezentowana w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie współorganizowana przez szczeciński oddział Związku Literatów Polskich stanowi świadectwo licznych działań szczecińskiego ZLP od momentu powstania, czyli od 1950 roku. Na ekspozycję składają się dokumenty, książki, plansze informacyjne oraz plakaty z wydarzeń. Świadczy to licznych działaniach podejmowanych przez sam Związek, jak i przez jego członków, członkinie, Koło Młodych i sympatyków. Działania te dążą do promocji literatury w szerokim tego sformułowania znaczeniu.

Szczeciński oddział Związku Literatów Polskich nie tylko wydaje książki członków i sympatyków, ale również sprawia, że dziedziny sztuki wchodzą ze sobą w interakcję. Na przestrzeni lat powstawały wystawy poetyckie, poetycko-fotograficzne, wydarzenia, podczas których uczestnicy tworzyli filmy do utworów literackich. Znalazło się również połączenie poezji i muzyki podczas corocznych koncertów na Różance. W ten właśnie sposób sztuka słowa nie tylko przetrwała, ale również pozostaje nadal żywa, ukazując się w innych odsłonach. Ponadto książki wydawane chociażby w serii: akcent, której redaktorką jest Róża Czerniawska-Karcz, są bogato zdobione, co również przekonuje czytelników do lektury. ZLP Oddział w Szczecinie nawiązywał i nawiązuje współpracę z licznymi organizacjami kulturalnymi i twórczymi. Nie inaczej było przy wystawie, o której teraz mowa. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury na tę okazję przyczyniło się do powstania obrazów inspirowanych wierszami szczecińskich poetów.

Wystawa Jubileusz 70-lecia szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich jest ciekawą i bardzo ważną dla naszego regionu lekcją historii literatury i kultury. Przedstawione są nie tylko wydarzenia, czy wydawnictwa, ale również sylwetki słynnych literatów oraz świadectwa ich działalności. Budując literacką i artystyczną przyszłość, nie możemy zapominać o przeszłości.